Polityka prywatności serwisu internetowego www.mamy–dom.pl

 1. Serwis internetowy www.mamy-dom.pl („Serwis”) jest prowadzony i administrowany przez Mamy-dom: („Administrator”).
  W celu pełnego zabezpieczenia praw użytkowników Serwisu, Administrator uprzejmie prosi każdego użytkownika o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
 2. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje poniższą Politykę prywatności. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z Polityką prywatności, powinien przestać korzystać z Serwisu.
 3. Administrator chroni prywatność użytkowników Serwisu. Przeglądanie Serwisu nie wymaga podawania żadnych danych osobowych ani rejestrowania się w celu założenia konta.
 4. Celem Serwisu jest dostosowanie informacji i usług dostępnych w Serwisie do indywidualnych potrzeb informacyjnych użytkowników. Z tego powodu w Serwisie gromadzone są dane o użytkownikach.
 5. Wszelkie dane osobowe użytkowników Serwisu zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) w celu ochrony i poszanowania prywatności użytkowników Serwisu.
 6. W Serwisie mogą być gromadzone następujące rodzaje danych:
  1. dane osobowe użytkowników zbierane podczas rejestracji w Serwisie: imię nazwisko, adres, adres email oraz hasło użytkownika w Serwisie
  2. dane zbierane automatycznie podczas każdej wizyty w Serwisie: np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
  3. dane zbierane, gdy użytkownik kontaktuje się z Serwisem za pomocą strony internetowej lub poczty email: użytkownik przekazuje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres email).
 7. W związku z prowadzeniem Serwisu wobec użytkowników Serwisu będących osobami fizycznymi Administrator jest administratorem danych osobowych i przetwarza te dane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie wydane przez Administratora.
 8. Dane osobowe użytkowników Serwisu będących osobami fizycznymi są przetwarzane przez Administratora w celu prowadzenia Serwisu i wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców tych danych.  
 9. Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 10. Poprzez umieszczenie jakichkolwiek danych osobowych na Serwisie użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych:
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w związku z prowadzeniem Serwisu Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa tych danych. Administrator nie gwarantuje jednak bezpieczeństwa baz danych i danych osobowych umieszczonych na Serwisie.
 12. Użytkownik może odmówić podania swoich danych osobowych i/lub przyjęcia plików cookie w przeglądarce, jednak niektóre z funkcji Serwisu lub usług mogą w takim przypadku nie działać prawidłowo.
 13. Serwis w żaden sposób nie udostępnia danych o użytkownikach podmiotom trzecim, chyba że jest do tego obowiązany na podstawie przepisów prawa.
 14. Serwis przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności, to jest w celu:
  1. świadczenia usług użytkownikom;
  2. kontroli, badań i analiz mająych na celu zachowanie ciągłości, ochronę i udoskonalanie usług w Serwisie
  3. zapewnienie sprawności technicznej Serwisu
  4. opracowywania nowych usług.
 15. Dane użytkowników zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Użytkownikom zalogowania się do Serwisu, a jeśli użytkownik wyraził podczas rejestracji w Serwisie zgodę na otrzymywanie newslettera dane użytkownika, także w celu wysłania mu newslettera.
 16. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w Serwisie, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości Serwisu. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
 17. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a Administratorem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania użytkownika.
 18. Administrator kontaktuje się z użytkownikami poprzez adres email podany podczas rejestracji lub za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.
 19. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 20. Administrator może zmienić Politykę prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w Serwisie. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez zgody użytkownika.
 21. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Serwisu.
 22. Serwis korzysta z programu Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Serwisu . Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Serwisu przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.  Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe  Korzystając z serwisu mamy-dom.pl użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 23. Osoby trzecie mogą umieszczać i odczytywać pliki cookie w przeglądarkach użytkowników lub mogą używać sygnalizatorów (web beacons) w celu gromadzenia informacji podczas przekazywania reklam do Serwisu.
 24. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2009 r.