promocje | wyróżnienia ogłoszeń | cennik ogłoszeń | cennik reklam | warunki techniczne

Warunki techniczne

Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach mamy-dom.pl powinny spełniać warunki określone w cenniku reklam oraz warunki techniczne dla reklam publikowanych w serwisie ogłoszeń nieruchomości mamy-dom.pl.

Mamy-dom.pl może zweryfikować reklamę pod kątem jej zgodności z wyżej wymienionymi warunkami i może nie dopuścić do jej emisji bądź przerwać jej emisje w przypadku niespełnienia powyższych warunków.

Wyświetlenie reklamy na stronach serwisu nie oznacza automatycznie, że mamy-dom.pl stwierdziło zgodność reklamy z w/w warunkami.

Mamy-dom.pl decyduje o funkcjonalności stron a w ich projektowaniu bierze pod uwagę to, jak są one postrzegane przez użytkowników (user experience) i rezerwuje sobie prawo do odmowy emisji bądź zaprzestania emisji dowolnej z reklam, jeśli uzna ją za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników serwisu.

Zasady tworzenia reklam

Poniższe zasady dotyczą wszystkich form reklamy dostępnych w mamy-dom.pl. Oprócz tego konieczne jest przestrzeganie warunków określonych w cenniku reklam, specyficznych dla poszczególnych form reklamy, w punktach dotyczących tych form reklamy.

Informacje ogólne:

 1. Zabronione jest tworzenie reklam automatycznie przekierowujących do serwisu reklamodawcy bądź pobierających w trakcie emisji dodatkowe elementy / treści lub odwołujących się do zewnętrznych plików (np.: streaming w kreacjach *.swf). Przekierowanie bądź pobranie dodatkowych elementów / treści może odbyć się wyłącznie po kliknięciu przez użytkownika portalu mamy-dom.pl w reklamę.
 2. Reklama, czy to w całości czy tylko jej elementy, nie powinna być pobierana z zewnętrznego źródła lecz z serwerów mamy-dom.pl.
 3. Adres docelowy (tzw. click URL) może zawierać maksymalnie do 200 znaków.
 4. Dźwięk w reklamach typu in-page (baner, billboard, skyscraper, navibox, halfpage) oraz reklamy typu scroller, pop-up, pop-under, brandmark nie może być odtwarzany automatycznie. Dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięku jedynie po kliknięciu w reklamę. Jeśli reklama posiada dźwięk musi zawierać czytelne oznaczenie włączenia i wyłączenia dźwięku.
 5. Pliki dźwiękowe powinny być pobierane z serwerów mamy-dom.pl, jednak jeżeli waga formy reklamowej wraz z dźwiękiem przekracza limit dopuszczalny dla tej formy reklamowej, wówczas obowiązuje dopłata w wysokości 50% wartości kampanii. Za techniczne przygotowanie kreacji wraz z obsługą plików dźwiękowych oraz poprawność jej działania odpowiada reklamodawca.
 6. Reklamy e-spot (interstitial), toplayer mogą zawierać dźwięk w całym czasie emisji.
 7. Materiały reklamowe (pliki) powinny być nazywane wg następującego schematu:
  reklamodawca/nazwa kampanii_rodzaj bannera_rozmiar.rozszerzenie np.: mamy-dom_promocja_billboard_750x100.swf lub rodzaj bannera_rozmiar.rozszerzenie np.: billboard_750x100.jpg.
 8. Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcję użytkownika.
 9. Reklama nie może zmieniać lub odczytywać cookie.
 10. Reklama nie może powodować występowania błędów lub ostrzeżeń podczas serwowania.
 11. Reklama nie może zakłócać działania strony, na której jest wyświetlana.
 12. Nazwy plików nie mogą zawierać spacji, ani polskich liter.
 13. Jeśli masz problem - przeczytaj Artykuły pomocy oraz Ad Standards & Creative Guidelines.

Reklamy typu bitmapa:

 1. Dopuszczalne formaty plików to GIF, JPEG lub PNG.
 2. Alt tekst nie może być dłuższy niż 30 znaków.
 3. Waga podana przy poszczególnych rozmiarach reklamy.

Reklama typu flash (SWF)

 1. Do emisji przyjmowane są wyłącznie reklamy zapisane w wersji Macromedia Flash do wersji 9 włącznie (ActionScript 2.0).
 2. Reklama w formacie flash (SWF) powinna posiadać zastępcze kreacje w formatach GIF, JPEG lub PNG.
 3. Jeżeli banner nie jest na przeźroczystym tle, tło powinno być zawarte w postaci jednokolorowego prostokąta na najniższej warstwie.
 4. Wraz z kompletem materiałów reklamowych musi być dostarczony adres docelowy (click URL), na jaki reklama ma kierować po kliknięciu.
 5. Adres docelowy (click URL) nie może być zapisany w reklamie (w pliku flash), powinien być dostarczony osobno w przeciwnym razie kliknięcia nie będą zliczane przez adserwer.
 6. Jeśli animacja flashowa jest niezapętlona w ostatniej klatce należy umieścić instrukcję (akcję) stop().
 7. Animacja powinna mieć maksymalną częstotliwość 25 fps (ramek na sekundę = frames per second). Rekomendowana wartość to 18 fps.
 8. Reklama niezależnie od rodzaju nie może obciążać procesora w stopniu istotnie utrudniającym pracę na komputerze z innymi aplikacjami.
 9. Zalecamy, aby reklamy flashowe dostarczane były z plikami źródłowymi (FLA) wraz z czcionkami. Umożliwi to mamy-dom.pl sprawdzanie parametrów technicznych i poprawności wykonania reklamy oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek.
 10. Plik SWF nie może być zabezpieczony przed debugowaniem.
 11. Waga podana przy poszczególnych rozmiarach reklamy.
 12. Reklama musi mieć warstwę z przyciskiem (button), na którym zdefiniowana jest akcja:
  on (release)
  {
  getURL(clickTag,"_blank");
  }