Jakie są koszty kredytu hipotecznego? Co wlicza się do kosztów kredytu na mieszkanie?

Kredyt hipoteczny czasem wydaje się koniecznością, ale można obawiać się jego kosztów, na które składa się przecież nie tylko pożyczona suma i odsetki. Na jakie wydatki należy więc być gotowym?

Ile kosztuje kredyt hipoteczny?

Ile będzie kosztował kredyt? To zależy od wielu czynników. Biorąc je wszystkie pod uwagę, kredyt hipoteczny i jego prognozowane koszty wyliczysz dzięki kalkulatorowi na www.TotalMoney.pl. Ale co właściwie składa się na koszty kredytu hipotecznego? To nie tylko odsetki, ale też prowizja, koszty ubezpieczenia i opłaty dodatkowe.

Oprocentowanie

Największe znaczenie dla kosztu kredytu hipotecznego ma oprocentowanie. To głównie na odsetkach banki zarabiają. Na oprocentowanie składa się niezmienna marża banku oraz zmienna stawka oprocentowania zależna od stopy WIBOR. Raty kredytu płaci się co miesiąc. Składają się one z części kapitałowej, czyli służącej spłacie pożyczonej kwoty, oraz odsetkowej – wyrażonym procentowo kosztem kredytu, który jest liczony od jego całkowitej kwoty. Łączna wartość oprocentowania to zwykle od 3 do 4% w skali roku.

Prowizja

Prowizja to opłata za udzielenie kredytu. Jest ona ustalana przez bank indywidualnie i pobierana jednorazowo po podpisaniu umowy. Część banków udziela kredytów hipotecznych bez prowizji, w takich przypadkach jednak podwyższana jest marża albo nakładany obowiązek skorzystania z dodatkowych produktów, generujących dodatkowe koszty.

Wysokość prowizji nie odbiega najczęściej od średniej rynkowej, czyli około 2%, ale w niektórych przypadkach może sięgać do 5% całkowitej wartości kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie

Od kredytobiorców hipotecznych wymagane jest również wykupienie ubezpieczenia na życie. Jego celem jest ochrona przed następstwami takich wypadków jak utrata przez kredytobiorcę zdolności do pracy i związany z nią brak możliwości spłacenia zaciągniętego zobowiązania. Wysokość składek przeznaczanych na ten cel może być różna w zależności od oferty. Różnić może się też sposób, w jaki są naliczane i opłacane.

Jeżeli nie uda ci się zgromadzić wymaganej minimalnej wielkości udziału wkładu własnego, czyli około 20% wartości nieruchomości, a mimo to chcesz zaciągnąć kredyt, konieczne będzie też wykupienie ubezpieczenia wkładu własnego. Jest to polisa ubezpieczająca ryzyko spłaty tej części zobowiązania, która stanowi różnicę między wkładem wymaganym a tym faktycznie przez ciebie wnoszonym. Stawka to najczęściej 3% naliczane od 20% wartości nieruchomości.

Jeszcze inną kwestią jest ubezpieczenie pomostowe, wykupywane, gdy zamierzasz wybudować dom albo nabyć nieruchomość będącą jeszcze w budowie. Ubezpieczenie to działa od momentu zaciągnięcia kredytu do chwili ustanowienia hipoteki, czyli zwykle przez okres od kilku do kilkunastu miesięcy. W większości banków przyjmuje ono postać marży podwyższonej o 1-2%, w sumie wynosi więc od kilkuset do kilku tysięcy złotych, zależnie od wielkości rat i czasu oczekiwania na wpis do księgi wieczystej.

Jakie jeszcze opłaty przy kredycie hipotecznym?

Wymieniliśmy te główne koszty kredytu pod hipotekę, ale to nie znaczy, że na tym wszystkie opłaty się zamykają. Są jeszcze dodatkowe koszty, wprawdzie niższe, ale często spotykane. Licz się więc z opłatami za prowadzenie konta osobistego i korzystanie z karty kredytowej bądź debetowej. Oprócz tego, zanim bank udzieli ci kredytu, będzie chciał poznać dokładną wartość nieruchomości, a to oznacza, że nie ominą cię też koszty przeprowadzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here