Na co zwrócić uwagę w umowie kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny niejednokrotnie wiąże kredytobiorcę z wierzycielem na wiele lat, podczas których klient banku jest zobowiązany do regularnej spłaty zadłużenia. Każdego roku odnotowuje się wzrastającą liczbę udzielanych kredytów. Na co zwrócić uwagę w umowie kredytu hipotecznego?

Zapoznaj się z treścią umowy

Umowa kredytu hipotecznego to ważny dokument, który stanowi o istotnych elementach naszego porozumienia z bankiem. Przed jej podpisaniem warto zapoznać się z treścią, a w przypadku natrafienia na niezrozumiałe zapisy umowy – skonsultować się z doświadczonym doradcą kredytowym. Na co zwrócić uwagę w umowie kredytu hipotecznego? Sprawdź pierwszą stronę umowy, na której powinny widnieć dane kredytobiorcy oraz kredytodawcy, a także numer umowy – wszystkie dane powinny zgadzać się ze stanem faktycznym.

Kwota kredytu

Zastanawiając się, na co zwrócić uwagę w umowie kredytu hipotecznego należy pamiętać o kolejnych stronach, na których powinna widnieć informacja o kwocie udzielonego kredytu, zwłaszcza tą, zapisaną słownie. Istotny jest również cel kredytu, który powinien być opisany szczegółowo, bez pominięcia najważniejszych faktów. Kredyt hipoteczny to instrument finansowy, udzielany na konkretny cel, dlatego tak ważne jest jego dokładne wyszczególnienie w umowie kredytowej.

Warunki umowy

Innym elementem, na który warto zwrócić uwagę w umowie kredytu hipotecznego są warunki umowy, przedstawione przez bank. Kredytodawca określa w nich szczegółowe uwarunkowania przy spełnieniu których zdecyduje się na uruchomienie środków z kredytu. Wśród warunków, wymaganych przez bank jest przedstawienie:

– zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami,
– dokumentów potwierdzających wkład własny (w przypadku finansowania inwestycji),
-ustanowienie wymaganych zabezpieczeń kredytu,
– złożenie i opłacenie wniosków do sądu.

Oprocentowanie kredytu

Na co zwrócić uwagę w umowie kredytu hipotecznego? Pamiętajmy, aby dokładnie sprawdzić oprocentowanie kredytu, który jest jego faktycznym kosztem. To od oprocentowania zależało będzie, ile pieniędzy dodatkowo będzie musieli oddać bankowi. Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się z dwóch elementów: stawki bazowej i marży od udzielonego kredytu. Stawka bazowa kredytu dopasowana jest do waluty kredytu oraz planowanego okresu spłaty. Jednak najważniejszym elementem umowy kredytowej jest zapis o warunkach spłaty zadłużenia – sprawdź czy masz możliwość wcześniejszej spłaty kredytu i czy pociąga to ze sobą konieczność zapłacenia wyższej raty.

Więcej: https://kazo.pl/poradniki/kredyty-hipoteczne-na-co-zwrocic-uwage/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here